• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty
    KRS 0000134259

Misja
Pomoc medyczna i duchowa chorym w terminalnym okresie choroby nowotworowej, opieka sprawowana w domu chorego, pomoc rodzinom osieroconym.

Prowadzone działania
Pomoc medyczna i duchowa chorym w terminalnym okresie choroby nowotworowej w domu chorego, pomoc rodzinie chorego, szkolenia wolontariuszy Hospicjum, intensywna współpraca z Wydziałem Zdrowia, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i innymi Hospicjami.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.