• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Wspólnota Nadbużańska"
    KRS 0000134709

Głównym celem Stowarzyszenia jest ochrona dziedzictwa narodowego, dóbr kultury i tradycji. Stowarzyszenie prowadzi działania mające na celu poprawę sytuacji grup wykluczonych - w tym artystów, wspiera rozwój lokalny i rozbudza poczucie tożsamości regionalnej wśród mieszkańców małych miejscowości. Inicjując odrestaurowywanie zabytkowych budynków przyczyniamy się do zatrzymania pogłębiającego się procesu degradacji regionu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.