• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Św. Jana Bożego
    KRS 0000134759

Celem Fundacji jest:
- wspieranie i promocja działalności Szpitala Św. Jana Bożego i innych współpracujących ze Szpitalem Zakładów Opieki Zdrowotnej;
- wspieranie nowoczesnych metod leczenia, działań profilaktycznych w dziedzinie ochrony zdrowia;
- wspieranie inicjatyw mających na celu poprawę jakości usług medycznych świadczonych w Szpitalu.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) Organizowanie i finansowanie:
- seminariów, konferencji, odczytów, sympozjów dotyczących wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie ochrony zdrowia, świadczenia usług medycznych w tym nowoczesnych metod leczenia;
- stypendiów i nagród dla wyróżniającej się kadry medycznej Szpitala;
- innych form działalności na rzecz ochrony zdrowia.
2) Finansowanie inwestycji zmierzających do polepszenia warunków świadczenia usług medycznych, a także zaplecza dydaktyczno-naukowego Szpitala;
3) Współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami prywatnymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, w tym przede wszystkim z innymi Zakładami Opieki Zdrowotnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.