• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej
    KRS 0000135135

Misja
Budzenie zainteresowanych historią, stanem i rozwojem Ziemi Rudnickiej.

Prowadzone działania
Organizowanie cyklicznych spotkań z twórcami, ludźmi kultury; współudział w organizacji corocznej imprezy "Wiklina - Rudnik nad Sanem"; przygotowujemy wydanie albumu o Ziemi Rudnickiej. Cyklicznie jest wydawany kwartalnik Przegląd Rudnicki - do tej pory wydano 52 numery.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.