• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Remedium
    KRS 0000135320

Misja
Integracja osób zdrowych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Wszechstronna pomoc w rozwoju i przystosowaniu do życia w społeczeństwie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania
Obecnie prowadzimy działania zmierzające do utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej. Działania nasze skierowane są do środowiska osób niepełnosprawnych powiatu limanowskiego.
Jak co roku organizujemy cykliczne imprezy integracyjne: plenery ceramiczne, pikniki z udziałem artystów ludowych i niepełnosprawnych oraz koncerty charytatywne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.