• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Podkarpacki Bank Żywności
    KRS 0000135528

Misja:
Pozyskiwanie żywności i bezpłatna dystrybucja dla osób potrzebujących.
Pomoc osobom i rodzinom ubogim.
Przeciwdziałanie marnowaniu żywności, zmniejszanie ubóstwa i skutków niedożywienia.

Prowadzone działania:
Stały pozysk żywności i jej systematyczne rozdawnictwo dla mieszkańców Podkarpacia.
Zbiórki żywności w placówkach handlowych.
Akcja Napełniamy Talerzyk, skierowana do szkół jako pomoc w dożywianiu dzieci z ubogich rodzin. Europejski Program Pomocy Najuboższym Mieszkańcom Unii Europejskiej PEAD - dzięki któremu na Podkarpacie trafiają tysiące ton żywności. Bank Żywności zajmuje się jej dystrybucją do potrzebujących.
Współpracujemy z około 120 organizacjami pozarządowymi z terenu województwa oraz placówkami pomocy społecznej i instytucjami zajmującymi się pomocą potrzebującym. Stałą opieką obejmujemy ok. 100 tys. osób.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.