• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Dzieło Odbudowy Miłości, Fundacja D.O.M.
    KRS 0000135677

Misja
Fundacja powstała w podziękowaniu za życie ocalone w wypadku samochodowym. Jest odpowiedzią działaniem i bezinteresowną służbą na miłość. Skupia wolontariuszy i darczyńców zjednoczonych w działaniach na rzecz dobra ludzi ubogich i doświadczonych przez los. Pamiętamy o edukacji dzieci i młodzieży, śpieszymy z pomocą ubogim, odrzuconym, bezdomnym, przybyszom ...

Fundacja D.O.M. wielokrotnie wysyłała transporty z darami na Wschód. Współpracujemy w tym zakresie z innymi organizacjami. Od 1996 roku Fundacja prowadzi akcję przeznaczoną dla dzieci z rejonów Polski dotkniętych bezrobociem, w kilku regionach zainicjowaliśmy dożywianie najbiedniejszych uczniów. Na Mokotowie prowadzimy Klub środowiskowy integrujący pokolenia oraz świetlicę dla dzieci. Nasza służba jest możliwa dzięki pracy wolontariuszy i ofiarności darczyńców. Fundacja współpracowała i współdziała z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, Caritasem, Polskim Czerwonym Krzyżem, Ośrodkami Pomocy Społecznej w Warszawie i na Mazowszu.

Prowadzone działania:
1. Wsparcie ubogich i bezdomnych, program streetworkingu.
2. Prowadzenie od 1995 roku Centrum dla osób ubogich i bezdomnych.
3. Organizowanie transportów darów dla dzieci i ich rodzin z terenów Polski dotkniętych strukturalnym bezrobociem.
4. Pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich, dotkniętych bezrobociem,
5. Organizacja czasu wolnego oraz wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.
6. Aktywizacja seniorów i bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym.
7. Promowanie Polski jako kraju o tradycji dialogu i tolerancji, otwartego na inne kultury i religie oraz wobec przybyszów i uchodźców.
8.Promocja wolontariatu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.