• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
    KRS 0000135805

TNBSP - to pierwsza, samodzielna organizacja społeczna, skupiająca nauczycieli bibliotekarzy. Towarzystwo posiada 21 oddziałów. Oddziały podejmują działania z zakresu:
- unowocześniania bibliotek;
- doskonalenia zawodowego;
- wspierania twórczości literackiej dzieci i młodzieży;
- organizują wyjazdy edukacyjne krajowe, zagraniczne;
- reprezentują środowisko wobec lokalnych władz samorządowych i oświatowych;
- inicjują przedsięwzięcia integracyjne i edukacyjne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.