• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej
    KRS 0000136007

Misja
Organizacja za swoją misję uznaje kreowanie pozytywnych przemian na Ziemi Lądeckiej, poprzez inspirowanie, motywowanie i wspieranie działających na jej terenie organizacji i środowisk do działań i zachowań popularyzujących pozytywny wizerunek tej ziemi w kraju i zagranicą oraz stwarzających dobry klimat dla jej wszechstronnego rozwoju.

Prowadzone działania
1. Działania na rzecz uchwalenia przez Radę Miejską Lądka Karty Współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi.
2. Uczestnictwo w powołaniu Regionalnej Organizacji Turystycznej "Ziemia Kłodzka".
3. Organizacja międzynarodowych spotkań przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych z terenu pogranicza polsko-czeskiego (gminy: Lądek, Złoty Stok, Paczków, Otmuchów i Jawornik).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.