• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszanie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych Pro Familia
    KRS 0000136312

Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych "Pro Familia" w Krakowie jest organizacją pozarządową (typu non-profit), działającą na rzecz dzieci osieroconych, zaniedbanych bądź opuszczonych, W swojej pracy opieramy się głównie na zaangażowaniu wolontariuszy oraz wsparciu ludzi dobrej woli, a także firm rozumiejących trudną sytuację oraz potrzeby dzieci i ich opiekunów zastępczych.

Stowarzyszenie jest założycielem i prowadzi Ośrodek Adopcyjny "Pro Familia", a także cztery Rodzinne Domy Dziecka, na które to działania otrzymuje dotacje z budżetu Miasta Krakowa.
Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie "Pro Familia" zrzesza:
- rodziny adopcyjne i rodziny zastępcze,
- obecnych i byłych wychowanków ww. rodzin
- specjalistów z różnych dziedzin (pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy, prawnicy, lekarze) pracujących z rodzinami, dziennikarzy zainteresowanych tematyką
- oraz wszystkich innych zainteresowanych dziedziną opieki zastępczej

Wszystkich nas łączy troska o poprawę losu dzieci pozbawionych opieki we własnych rodzinach.

Co robimy?

Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych "Pro Familia" od 17 lat we współpracy z innymi organizacjami realizuje projekt "Prawo Dziecka do Rodziny", którego celem jest:
- promocja i rozwój rodzinnych form opieki zastępcze
- poszukiwanie i szkolenie kandydatów na opiekunów zastępczych i adopcyjnych
- przygotowanie profesjonalnej kadry organizatorów zastępczego środowiska rodzinnego
- integracja zastępczego środowiska wychowawczego poprzez organizację spotkań, wspólnych wyjazdów, wypoczynku letniego, zimowego oraz tworzenie grup samopomocowych
- podnoszenie kwalifikacji rodzin już funkcjonujących poprzez organizację warsztatów i szkoleń
- zapewnienie indywidualnego wsparcia prawnego, psychopedagogicznego i materialnego dla rodzin zastępczych oraz adopcyjnych w sytuacjach dla nich trudnych i kryzysowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.