• Pomagaj z nami!

  Rozliczając z nami PIT
  możesz przekazać 1% na cele statutowe
  Polska Zielona Sieć
  KRS 0000136497

001

 

14

 

 

9

 

 

004a6

004b7

16

 17

 007

008

 009

  010

 

011

Polska Zielona Sieć jest organizacją pożytku publicznego i największym w Polsce związkiem regionalnych stowarzyszeń i fundacji proekologicznych. Od 22 lat roku działamy na rzecz ochrony środowiska, budowy społeczeństwa obywatelskiego i wspierania zrównoważonego rozwoju, nie tylko w Polsce i Europie ale również Afryce - w krajach tzw. Globalnego Południa.

 

Wierzymy, że działając wspólnie możemy chronić środowisko znacznie skuteczniej niż w pojedynkę.

 

Mobilizujemy wokół siebie ekspertów i pasjonatów, którzy chcą i umieją ofiarować swoją kreatywność, talenty, wiarę, zaangażowanie i upór w ochronę środowiska przed ludzką chciwością, krótkowzrocznością i bezmyślnością.     

 

Co nas wyróżnia?

 

Doświadczenie

 

100+ fantastycznych projektów, tak zróżnicowanych, jak liczne są dziedziny składające się na bardzo pojemne wyrażenie „ochrona środowiska". To setki warsztatów, szkoleń, filmów, audycji, festiwali, konsultacji społecznych, happeningów, publikacji i interwencji, które realizowaliśmy w całej Polsce, na Białorusi, w Kenii, Ghanie i Tanzanii.

 

Wiarygodność

 

Jak mało która organizacja ekologiczna w Polsce, działamy nieprzerwanie od 22 lat. Jesteśmy dobrze rozpoznawalnym i wiarygodnym członkiem polskiego ruchu ekologicznego.

Od lat mamy zaszczyt reprezentować organizacje pozarządowe w komitetach monitorujących największych polskich programów operacyjnych zapewniających środki unijne na realizację inwestycji i edukację ekologiczną.

 

Wszystkie polskie organizacje członkowskie PZS są sygnatariuszami „Karty Etycznej POE” (zielonasiec.pl/karta-etyczna/), której jesteśmy inicjatorami. Powstała ona w celu promowania przejrzystości i jawności działania organizacji ekologicznych i do wzrostu zaufania społecznego wobec podejmowanych przez nie działań

 

Współpraca

 

Polska Zielona Sieć jest znana ze swojej otwartości na dialog – nie pali mostów i zawsze dąży do osiągnięcia porozumienia ponad podziałami.

Może dlatego na organizowane przez nas wydarzenia zaproszenia przyjmują czołowi politycy zarówno partii rządzącej, opozycji oraz instytucji europejskich

 

Środowisko nie uznaje granicadministracyjnych, dlatego na co dzień współpracujemy z licznymi organizacjami regionalnymi,  krajowymi i międzynarodowymi, zarówno pozarządowymi i państwowymi.

 

Czym się zajmujemy?

 

Przez 22 lata inicjowaliśmy działania tak zróżnicowane, jak liczne są dziedziny składające się na bardzo pojemne wyrażenie „ochrona środowiska". W największym skrócie:

 • Ochrona Powietrza (jakość paliw/pieców/kotłów, efektywność energetyczna budynków, ubóstwo energetyczne, promocja dobrych praktyk)
 • Transformacja energetyczna  (energetyka scentralizowna à rozproszona, obywatelska)
 • Sprawiedliwa transformacja regionów górniczych
 • Zrównoważone rolnictwo, suwerenność żywnościowa (promocja lokalnych producentów, kooperatyw spożywczych, edukacja - ogrody miejskie/szkolne /domowe „parapetowe”)
 • Odpowiedzialna konsumpcja  (program PZS à Fundacja „Kupuj Odpowiedzialnie”)
 • Edukacja globalna (pomoc rozwojowa w Ghanie, Kenii i Tanzanii, edukacja w Polsce –
 • Ochrona przyrody (Dolina Rospudy, wycinki drzew, ochrona polskich rzek à Koalicja Ratujmy Rzeki)
 • Monitoring wydatkowania funduszy publicznych (efektywność, dostępność, transparentność)

 

Na co przeznaczamy 1% podatku?

 

Nie prowadzimy działalności gospodarczej. Państwa 1% podatku jest bezcennym źródłem finansowania, które pomaga nam przede wszystkim:

 • walczyć ze smogiem, by oddychanie czystym powietrzem nie było w Polsce luksusem.
  Rzecznictwo, edukacja, konsultacje.
 • zmniejszać ubóstwo energetycznego – by nowe przepisy dot. ochrony powietrza, nie karały ubogich za to, że są ubodzy, ale by były uchwalane systemowo, wraz z niezbędnym wsparciem (finansowym i doradczym) dla potrzebujących i zachętami dla niezdecydowanych
 • chronić naturalne piękno, przyrodnicze i krajobrazowe bogactwo polskich rzek, których zazdrości nam cała Europa.

 

Państwa 1% jest dla nas bezcennym wsparciem w prowadzeniu działań, które utraciły już źródła finansowania, ale są warte kontynuowania.

 

Ze środków z 1% wspieramy też mniejsze organizacji proekologiczne i lokalne społeczności, które szukają u nas pomocy w ochronie swoich małych ojczyzn.

 

Dziękujemy za zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.