• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Przyjaciół Dzieci z Chorobami Serca
    KRS 0000137133

Misja
Aktywne uczestnictwo w organizowaniu leczenia i współpraca ze specjalistami leczącymi dzieci z chorobami serca.
Organizowanie przedsięwzięć propagandowo-oświatowych w formie spotkań, odczytów, zebrań dyskusyjnych oraz inicjowanie innych przedsięwzięć propagandowych i wydawniczych mogących służyć realizacji celów Fundacji.
Udzielanie pomocy członkom Fundacji.

Prowadzone działania
Wraz z Pocztą Polską przeprowadzenie na terenie pow. katowickiego, bielskiego i częstochowskiego akcji "Okaż Serce".
Organizowanie imprez charytatywnych (m.in. cykliczny "Bal Złotego Serca", Festiwal Muzyki Kameralnej).
Udział w zorganizowaniu w 1995 r. Międzynarodowego Sympozjum pt. "Postępy w leczeniu nieoperacyjnym wrodzonych wad serca", w którym udział wzięło wielu polskich wybitnych lekarzy.
Organizowanie imprez mających na celu niesienie pomocy i radości dzieciom.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.