• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym
    KRS 0000137138

Misja:
Gromadzenia środków na pomoc socjalną i zdrowotną na rzecz emerytów i rencistów wojskowych oraz ich rodzin.
Organizowanie dla nich doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej.

Prowadzone działania:
Gromadzenie środków pieniężnych i udzielanie indywidualnej pomocy materialnej potrzebującym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.