• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe w Bielsku-Białej
    KRS 0000137194

Misja:
Jednoczenie ludzi wychowujących młode pokolenie w duchu moralnośći chrześcijańskiej i miłości ojczyzny.
Kształtowanie u wychowawców i wychowanków postaw zgodnych z powyższymi wartościami.

Prowadzone działania:
Działalność stowarzyszenia skierowana jest do osób w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.