• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Demokratyczne Wschód
    KRS 0000137258

Misją Fundacji jest:
1) praca na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i ożywienia kontaktów między ludźmi działającymi w organizacjach pozarządowych oraz dziennikarzami;
2) tworzenie trwałych więzów i sieci kontaktów wewnątrz państw Europy Środkowej i Wschodniej i ponad ich granicami, między ludźmi różnych poglądów, których łączy przekonanie, że tylko instytucje i media niezależne mogą budować demokratyczne społeczeństwo.

Prowadzone działania:
1) Wsparcie lokalnej demokracji na Ukrainie:
- wspomaganie wolnej prasy i samorządu lokalnego na Ukrainie - dzielenie się polskim doświadczeniem w tej dziedzinie;
- "Witajcie w Europie" - wsparcie Tatarów Krymskich.
2) Rosyjskojęzyczny Biuletyn dla organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych "Perekrestok" (Skrzyżowanie).
3) Program Edukacji Globalnej
- "Wolontariat na Wschód"
- Konkurs dla szkół promujący edukację globalną
4) Program "Dziennikarze w społeczeństwie obywatelskim" - staże i szkolenia dla dziennikarzy z krajów byłego ZSRR.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.