• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Komitet Budowy Szkoły Św. Teresy i Gimnazjum Św. Hieronima w Podkowie Leśnej
    KRS 0000137287

Misja
Komitet Budowy Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima w Podkowie Leśnej to nazwa stowarzyszenia, które za główny cel stawia sobie wybudowanie budynków dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Gimnazjum nr 2 im. św. Hieronima w Podkowie Leśnej.
Od kwietnia 2008 Komitet przejął prowadzenie obu szkół od poprzedniego organu prowadzącego jakim był Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie.
Pierwszy etap budowy obejmował szkołę podstawową i salę gimnastyczną.

Prowadzone działania
Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną w Podkowie Leśnej k/Warszawy przy ul. Modrzewiowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.