• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Kobiet na rzecz Kobiet i Rodziny
    KRS 0000137293

Misja
Głównym celem jest promocja kobiet we wszystkich dziedzinach życia.

Prowadzone działania
Poradnictwo prawne, poradnictwo w zakresie promocji zdrowia, informacje w mediach. Zawiązanie się koalicji na rzecz ofiar przemocy domowej z terenu bytowskiego (w ramach kampanii ogólnopolskiej "Dzieciństwo bez przemocy"). Imprezy okolicznościowe ("Powiatowy zlot bliźniaków", "Wybór Bytowianina roku"), spotkania z ciekawymi kobietami i innymi ludźmi. Ścisła współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.