• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Częstochowskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej dla Dzieci i Dorosłych "Dar Serca"
    KRS 0000137415

Misja
Promocja i organizacja opieki hospicyjnej, współpraca i pomoc jednostkom o podobnym charakterze.

Prowadzone działania
1) Opieka paliatywna nad młodocianymi i dorosłymi z nieuleczalnymi, przewlekłymi i postępującymi schorzeniami, głównie nowotworowymi,
2) Program wsparcia dla rodzin i bliskich pacjentów, również w okresie żałoby,
3) Promowanie filozofii hospicyjnej,
4) Nabór i szkolenie wolontariuszy.
Stowarzyszenie współdziała z Poradnią Opieki Paliatywnej i Hospicjum Domowym NZOZ SPL w Częstochowie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.