• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Hospicjum Łódzkie"
    KRS 0000137523

Misja:
Propagowanie idei opieki paliatywnej wśród społeczeństwa.
Współorganizowanie medycznej i duchowej opieki nad ludźmi ciężko chorymi i znajdującymi się w terminalnej fazie choroby.
Sprawowanie patronatu nad działalnością różnych instytucji o profilu paliatywnym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.