• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi "Razem Lepiej"
    KRS 0000138075

Misja:
Pomoc osobom niepełnosprawnym w środowisku wiejskim.
Organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla dzieci, młodzieży mieszkających w środowisku wiejskim.
Wsparcie prawne, socjalne, pedagogiczno-psychologiczne, rehabilitacyjne dla osób mieszkających na wsi.
Pomoc w zmianie wizerunku wsi - kultura, sport, infrastruktura itp.

Prowadzone działania:
Organizacja olimpiad sportowych, mityngów pływackich, obozów żeglarskich, obozów szkoleniowych dla dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych ze środowisk wiejskich.
Prowadzenie Integracyjnego Domu Kultury w Nowym Miszewie. Organizacja plenerów artystycznych, szkoleń profilaktycznych, imprez integracyjnych, zbiórek żywności, warsztatów tematycznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.