• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja TUS
    KRS 0000138121

Misja
Misją Fundacji są działania w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. W minionych latach poprzez prowadzenie specjalistycznego transportu dla osób poruszających się na wózkach, obecnie poprzez pomoc w znalezieniu pracy osobom niepełnosprawnym, szkolenia i ekspertyzy, działania na polu polityki społecznej.

Prowadzone działania
Fundacja TUS od 2005 r. w Warszawie prowadzi Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON). W ramach CKON świadczy bezpłatne usługi dla osób niepełnosprawnych z zakresu poradnictwa specjalistycznego, w tym doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy. CKON cieszy się ogromnym zaufaniem wśród osób niepełnosprawnych.

Fundacja TUS prowadzi również Niepełnosprawnik - pierwszą w Polsce, innowacyjną, internetową bazę informacji o dostępności obiektów użyteczności publicznej do potrzeb różnych grup osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawnik jako jedyny uwzględnia specyficzne potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób niedosłyszących i niesłyszących, osób niedowidzących i niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Niepełnosprawnik zdobył nagrodę konkursu na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2011 roku S3KTOR w kategorii "Społeczeństwo obywatelskie i prawa człowieka".

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego oraz członkiem Federacji Organizacji Służebnych Mazowia.
Działamy w zespole eksperckim opracowującym Strategię Społeczną Warszawy.
Fundacja TUS włączyła się w tworzenie Polskiej Koalicji Social Watch, a także posiada certyfikat agencji poradnictwa zawodowego, agencji zatrudnienia i instytucji szkoleniowej.

Otrzymaliśmy nagrody i wyróżnienia:
- Nagroda Specjalna Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w uznaniu wybitnych osiągnięć w zakresie pomocy społecznej w 1995roku.
- Medal 400 lat Stołeczności Warszawy dla Piotra Todysa - Prezesa Fundacji TUS (1996 r.)
- wyróżnienie Pro Publico Bono w konkursie Prezesa Rady Ministrów na Obywatelską Inicjatywę Dziesięciolecia 1989-1999 (1999 r.)
- tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka” dla projektu „Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON). Integracja na otwartym rynku pracy.” w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Dobre praktyki EFS” (2007)
- tytuł „W pełni zaradni” w konkursie Escadra Group.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.