• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Alter Ego"
    KRS 0000138731

Misja
Kompensacja szkód wywołanych przez patologie społeczne jak bezdomność, ubóstwo, bezrobocie, przestępczość, alkoholizm, narkomania i inne.

Prowadzone działania
Realizacja przedsięwzięć o charakterze charytatywnym oraz działalności z zakresu pomocy społecznej podejmowanych dla wypełnienia celów statutowych.
Punkt Pomocy Doraźnej dla Bezdomnych i Najuboższych. Magazyn odzieży, żywności i artykułów przemysłowych. Objęcie opieką i wsparciem przez pracowników ulicznych (street workers) osób bezdomnych. Pomoc medyczna. Program pomocy uchodźcom (od 2006 r.).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.