• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym "Nadzieja"
    KRS 0000138787

Podstawowe cele stowarzyszenia:
-oparta na zasadach etyki katolickiej działalność na rzecz dobra osób uzależnionych;
-działalność charytatywno-opiekuńcza, niesienie pomocy duchowej i materialnej osobom uzależnionym;
-leczenie osób uzależnionych, przygotowanie ich do powrotu i normalnego udziału w życiu rodzinnym, publicznym i odbudowa więzi rodzinnych;
-kształtowanie opinii społecznej w zakresie zagrożeń płynących z uzależnienia, upowszechnianie szkodliwości i zagrożeń płynących z nałogów;
-przygotowanie kompetentnych kadr gotowych uczestniczyć w niesieniu pomocy potrzebującym;
-organizowanie i troska o odpowiedni poziom życia towarzyskiego i kulturalnego.

Prowadzone działania:
- Remont budynków gospodarczych w domu Wspólnoty Cenacolo w Porębie Radlnej k. Tarnowa
- Prace związane z ogrodzeniem domu Wspólnoty Cenacolo w Giezkowie k. Koszalina
- Przygotowanie materiałów budowlanych do budowy budynków gospodarczych w Krzyżowicach k. Jastrzębia Zdroju.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.