• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wolontariuszy "Razem"
    KRS 0000138867

Misja:
- udzielanie wszechstronnej pomocy osobom żyjącym z HIV i chorym na AIDS oraz ich rodzinom, współpartnerom;
- profilaktyka i edukacja w zakresie wiedzy o HIV/AIDS;
- kształtowanie racjonalnych zachowań społecznych wobec zagrożenia epidemią HIV;
- inicjatywy usprawniające opiekę medyczną nad osobami HIV+.

Prowadzone działania:
1. Wykonywanie anonimowo i bezpłatnie testów na HIV;
2. Akcje informacyjno - edukacyjne w zakresie wiedzy o HIV/AIDS - osoby dorosłe, zdrowe (na terenie miasta Torunia);
3. Akcje informacyjno - edukacyjne w zakresie wiedzy o HIV/AIDS - studenci (na terenie miasta Torunia - domy studenckie);
4. Akcja w ramach kampanii Krajowego Centrum ds. AIDS "Zrób test na HIV" - mieszkańcy Torunia;
5. Koncert z okazji Światowego Dnia AIDS - młodzież;
6. Wolontariat.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.