• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przyjaciel"
    KRS 0000139411

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Przyjaciel jest organizacją pożytku publicznego, angażującą się w działania mające na celu wspieranie osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Od 2002 roku zajmuje się rehabilitacją dzieci prowadząc w szkołach i placówkach specjalnych terapie kontaktową z udziałem psów terapeutów. Obecnie pod opieką ma 400 dzieci, a ich liczba ciągle rośnie. Wolontariusze oraz pracownicy Fundacji prowadzą nieodpłatne zajęcia terapeutyczne dla dzieci i ich rodziców. Fundacja poprzez swoje publikacje i kampanie społeczne stara się, aby dogoterapia stała się w Polsce popularną metodą pracy z dziećmi, prowadzoną na wysokim poziomie.

Fundacja jest również wydawcą Dwumiesięcznika Przyjaciel, który jest jedynym wydawnictwem w Polsce, poruszającym tematykę niepełnosprawności tak szeroko i skierowanym do wszystkich rodziców niepełnosprawnych dzieci, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności. Dwumiesięcznik jest bezpłatny i dystrybuowany na terenie całego kraju. www.gazeta.przyjaciel.pl

Fundacja Przyjaciel stara się aktywizować osoby niepełnosprawne poprzez organizowanie treningów sportowych z udziałem psów - paragility i friesbee. Jako jedyna w Polsce prowadzi projekt "DOGonić Marzenia", dzięki któremu osoby poruszające się na wózkach z powodzeniem uprawiają dogfriesbee.

Ponadto Fundacja dwa razy w roku organizuje wyjazdowe turnusy rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych dzieci.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.