• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Bninie
    KRS 0000139426

Misja
Niesienie pomocy Domowi Dziecka.

Prowadzone działania
Zbieranie pieniędzy z dowolnych składek członkowskich. Zakupienie prezentów dla dzieci. Prowadzenie budowy nowego budynku dla dzieci z Domu Dziecka w Bninie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.