• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Biblioteki Gdańskiej
    KRS 0000139524

Misja:
Otoczenie opieką Biblioteki Gdańskiej PAN jako jednej z najstarszych Bibliotek na ziemiach polskich.
Sprawowanie mecenatu nad nośnikami niematerialnymi wartości kultury.
Inicjowanie badań nad dziejami Regionu, Miasta, Biblioteki Gdańskiej.
Wzbogacanie zbiorów Biblioteki Gdańskiej.
Zdobywanie dodatkowych środków na ochronę zbiorów.

Prowadzone działania:
Realizacji Projektu (grant): - "Kartoteka na nośnikach elektronicznych - dokumentacja budowli gdańskich w zbiorach BG PAN".
- konserwacja unikatowych planów przebudowy Gdańska z lat 1940 - 42.
Kwerendy, wydawnictwa, wycena antykwaryczna, ochrona zbiorów.

Odbiorcami tych działań są:
-Biblioteka Gdańska PAN
-czytelnicy Biblioteki
-środowisko naukowe Trójmiasta
-uczeni i badacze, głównie z dziedzin humanistycznych z kraju i zagranicy
-młodzież akademicka i szkolna
-miłośnicy Gdańska
-turyści zainteresowani dziejami Gdańska, architekci, urbaniści, historycy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.