• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Ochotnicza Straż Pożarna w Sułkowicach Kuźnia
    KRS 0000139536

Misja
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom.
Udział w akcjach ratowniczych, na wypadek pożarów i klęski żywiołowych.
Informowanie społeczeństwa o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych.


Prowadzone działania
Bieżące działania ratowniczo- gaśnicze.
Prowadzenie działalności edukacyjnej

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.