• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Szkoła III Tysiąclecia"
    KRS 0000139664

Misja:
Podtrzymywanie tradycji narodowej z uwzględnieniem jej chrześcijańskich korzeni i humanistycznych wartości, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej poprzez zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wspieranie edukacji i działalność charytatywna.

Prowadzone działania:
Fundacja prowadzi niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej. Jest to działalność dla dzieci w wieku od lat 6 (w przyszłości 5) do 13 oraz ich rodzin - rodziców i rodzeństwa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.