• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łomżyńskiej
    KRS 0000140029

Misja
Kształtowanie życia małżeńskiego i rodzinnego zgodnie z nauką Kościoła.
Troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci oraz dbanie o właściwe warunki jego rozwoju.
Prowadzenie prac wychowawczych wśród młodzieży i dzieci.
Podejmowanie inicjatyw społeczno - politycznych i gospodarczych, mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie.
Udział w apostolatach Kościoła.

Prowadzone działania
Prowadzenie Oddziału Przedszkolnego dla Dzieci Niepełnosprawnych, Klubu Michał - Edukacja 2000, Poradni Rodzinnej i Effata.
Współorganizowanie wypoczynku dla dzieci ubogich.
Prowadzenie wypożyczalni kaset o szczególnych wartościach edukacyjnych i religijno - moralnych.
Udzielanie pomocy rodzinom ubogim.
Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.
Prowadzenie pomocy dla rodzin ubogich.
Inicjowanie powstawania sklepików parafialnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.