• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
    KRS 0000140375

Misja:
Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie miejscowości Murowana Goślina i powiatu poznańskiego.

Prowadzone działania:
Organizacja prowadzi aktywne działania w celu integracji rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi starając się objąć je opieką i wsparciem. Organizowane są zajęcia plastyczne i teatralne, hipoterapia i zajęcia na pływalni. Latem Stowarzyszenie organizuje dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów akcję letnią. W roku 2014 członkowie Stowarzyszenia wyjeżdżają na Roztocze.

NASZA RADOŚĆ I TROSKA: Warsztaty Terapii Zajęciowej, które planujemy otworzyć 1 grudnia 2014 r. Prosimy o wsparcie finansowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.