• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Bogatyńskie Stowarzyszenie "Amazonki"
    KRS 0000141388

Misja:
Głównym zadaniem Stowarzyszenia są wspólne działania na rzecz kobiet z rakiem piersi zmierzające do ułatwienia im powrotu do normalnego życia w stanie sprawności fizycznej i psychicznej oraz uczestniczenie w akcjach uświadamiających społeczeństwu znaczenie wczesnego wykrywania raka piersi.
Zadania powyższe są realizowane poprzez: gimnastykę rehabilitacyjną, spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin medycyny, spotkania z ochotniczkami, spotkania integracyjne, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, wyjazdy kulturalno-rozrywkowe, działalność oświatową.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie wspiera środowisko Amazonek. Członkinie Stowarzyszenia organizują i uczestniczą w akcjach uświadamiających społeczeństwu znaczenie wczesnego wykrywania raka piersi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.