• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Gallen"
    KRS 0000141562

Fundacja Gallen prowadzi w Galowicach koło Wrocławia muzeum prezentujące historię pojazdów konnych i jeździectwa.

Ekspozycja składa się z ponad 50 karet, powozów, sań z całej Europy wraz ze sprzętem i strojami podróżnymi oraz zbiorem siodeł kawaleryjskich, kiełzn, dawnych pocztówek z zaprzęgami.
Muzeum prowadzi zajęcia edukacyjne - lekcje, warsztaty dla szkół, przedszkoli
Na terenie muzeum w dwóch salach konferencyjnych oraz kawiarni organizowane są szkolenia, konferencje, imprezy firmowe oraz imprezy rodzinne.Fundacja Gallen prowadzi także szereg działań w sferze animowania aktywności obywatelskiej lokalnej społeczności.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.