• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Oświatowe "Edukacja"
    KRS 0000141749

Misja
Wzbogacenie możliwości edukacji dzieci i młodzieży poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych, dotyczących oświaty i wychowania.

Prowadzone działania
Inspirowanie i wspieranie działalności placówek oświatowo - wychowawczych i opiekuńczych.
Organizowanie i prowadzenie własnych placówki oświatowo - wychowawczych.
Współpraca z instytucjami i organizacjami, których cele działania są zbliżone do celów Towarzystwa.
Prowadzenie pośrednictwa dla nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie funkcjonowania systemu szkolnego.
Prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód przeznaczony jest na cele statutowe.
Wspieranie inicjatyw poprawiających stan zdrowia dzieci szkolnych np. poprzez organizowanie zajęć korekcyjnych.
Prowadzenie działalności wydawniczej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.