• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Bliźniemu Swemu ..." na rzecz Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta
    KRS 0000141778

Zadaniem Fundacji jest wspieranie działań podejmowanych przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, którego podopiecznymi są bezdomni i ubodzy. Większość z nich to ludzie starsi i schorowani. Staramy się aktywnie przeciwdziałać bezdomności: pomagamy wychowankom domów dziecka w usamodzielnianiu się, prowadzimy schroniska dla dzieci, kobiet i mężczyzn oraz kuchnie dla ubogich. Otaczamy opieką ludzi samotnych i starych. Dajemy potrzebującym nie tylko dach nad głową, ale także odzież, lekarstwa, opiekę medyczną, pomagamy w załatwianiu dokumentów, miejsc w domach opieki społecznej oraz renty i zasiłki.

Fundacja pozyskuje środki na działalność Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta głównie poprzez organizowanie aukcji charytatywnych, koncertów. Wystawy prac i aukcja "Bliźniemu swemu" odbywają się w cyklu biennale, od 16 lat. Najwybitniejsi polscy i nie tylko artyści przekazują nieodpłatnie swoje dzieła na rzecz biednych i potrzebujących. Fundacja organizuje wystawy tych prac, propagując ideę dobroczynności a następnie sprzedaje dzieła na otwartej aukcji. Środki uzyskane przekazywane są Kołom Terenowym Towarzystwa. Obecnie trwa XII edycja w/w akcji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.