• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja"
    KRS 0000141918

Misja
Podstawowym celem organizacji jest umożliwienie jak najwyższego poziomu funkcjonowania psychofizycznego i społecznego osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

Prowadzone działania
Prowadzenie ośrodka terapeutyczno - rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Warszawie, przy ul. Meander 18. Prowadzenie zajęć autorskich z zakresu nauki czytania dla osób (podopiecznych ośrodka) z niepełnosprawnością intelektualną w oparciu o multimedialny program "Spotkanie z Alfabetkiem". Zainteresowane programem placówki i osoby zapraszamy do odbioru kompletu płyt komputerowych (mamy jeszcze kilka bezpłatnych egzemplarzy). Płyty są doskonałym narzędziem pracy dydaktycznej, gdyż zawierają mnóstwo prezentacji o otaczającym środowisku społeczno-przyrodniczym i ćwiczenia czytania oraz mowy. Prowadzenie autorskiego programu logopedycznego (grupa zamknięta). Prowadzenie spotkań integracyjnych-harcerskich z uczniami-wolontariuszami. Organizacja wyjazdów rehabilitacyjnych i pobytów sanatoryjnych, wycieczek, uroczystości środowiskowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.