• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy "Arka Noego"
    KRS 0000141960

Celem jest działalność w zakresie pomocy społecznej:
-Działalność profilaktyczna dotycząca patologii społecznych (uzależnienia, AIDS
-Akcja propagandowa uzmysławiająca ludzkie problemy i pomaganie potrzebującym
-Prowadzenie poradni, świetlic, telefonów zaufania, szkół, kursów i warsztatów oraz noclegowni
-Działalność poradniczo-terapeutyczna związana z życiem człowieka - uzależnienia od alkoholu i narkotyków
-Prowadzenie ośrodków leczenia uzależnienia i współuzależnienia

Prowadzone działania:
-"Slot bez dragów, bez przemocy" - skierowana do młodzieży; pomaga odnajdywać i rozwijać talenty i uzdolnienia (artystyczne) - taka forma spędzania czasu to ucieczka od nudy i uzależnień.
-"Młodość bez narkotyków" - prelekcje w szkołach na terenie całego kraju pod hasłem "Dwie lekcje ćpania". Cel: uświadomienie młodzieży problemów wynikających z narkotyków i alkoholu.
-Szkolenia dla nauczycieli:
"Potrafię pomóc" - rozwiązywanie problemów narkotykowych
"Bezpieczna przystań" - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla narkomanów; rozwiązywanie problemów uzależnienia krzyżowego w formie ambulatoryjnej; ośrodki leczenia rodzin.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.