• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Sopockie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Tęczowy Dom"
    KRS 0000142317

Misja:
- działania w kierunku budowy domu w celu zabezpieczenia przyszłości niepełnosprawnych intelektualnie dzieci, członków Stowarzyszenia;
- działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób z zaburzeniami psychicznymi i prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym;
- ukazywanie potencjału twórczego tkwiącego w osobach o obniżonej sprawności intelektualnej i z zaburzeniami psychicznymi.

Prowadzone działania:
1. Działanie w kierunku budowy "Tęczowego Domu" dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, gdy zabraknie im rodziców lub opiekunów
2. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych intelektualnie,organizacja warsztatów malarskich, wystaw prac w ramach projektu "Sztuka ponad granicami"
3. Współpraca z ośrodkiem w Wickordorfie (Niemcy)
4. Organizujemy wypoczynki letnie, turnusy rehabilitacyjne
5. Prowadzimy projekt doradztwa dla Osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.