• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Barbary Bieleckiej Musica Mundi
    KRS 0000142349

Fundacja, której celami są: propagowanie kultury muzycznej oraz wszechstronna pomoc młodym muzykom w rozwoju ich talentu działa od roku 2002.
Utalentowaną muzycznie młodzież FBB Musica Mundi wspiera, między innymi przyznając stypendia, dofinansowując wyjazdy na konkursy, pomagając w zakupie niezbędnych do nauki instrumentów lub w nagrywaniu płyt. Organizujemy również koncerty z udziałem laureatów prestiżowych konkursów muzycznych.

W roku 2010 Fundacja przeniosła swą siedzibę z Gdańska do Warszawy na ul. Kozią, i kontynuuje działania na rzecz kultury narodowej oraz pomaga muzykom w rozwoju ich talentu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.