• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Transplantologii w Szczecinie
    KRS 0000142480

Misja
Cele organizacji:
1. Pomoc w tworzeniu ośrodka transplantologii płuc w Szczecinie.
2. Promowanie innowacyjnych metod w diagnostyce i terapii zwłaszcza układu oddechowego.
3. Organizacja szkoleń i finansowanie staży w ośrodkach polskich i zagranicznych.


Prowadzone działania
Dokonania organizacji:
1. Organizacja kilkunastuogólnopolskich sympozjów medycznych w latach 1996-2005.
2. Udział w polskich i zagranicznych programach naukowo-badawczych z zakresu medycyny.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.