• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym
    KRS 0000142553

Misja
Budowa społeczeństwa obywatelskiego.

Prowadzone działania
Szkoła Specjalna Podstawowa.
Gimnazjum Specjalne.
Szkoła Przysposabiająca do pracy
Warsztat Terapii Zajęciowej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.