• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka
    KRS 0000142755

                                                    "Nie wolno zostawić świata, jakim jest"
Janusz Korczak

POLSKIE STOWARZYSZENIE IM. JANUSZA KORCZAKA

Polskie Stowarzyszenie imienia Janusza Korczaka (PSK) jest organizacją pozarządową promującą i popularyzującą humanistyczne idee i dorobek twórczy tego wybitnego pedagoga, pisarza, publicysty, lekarza, działacza społecznego, a nade wszystko obrońcy praw dziecka.

W swojej działalności prowadzonej od 1997 roku (zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2003 roku, nr KRS 0000142755) Stowarzyszenie kontynuuje i rozwija społeczny ruch korczakowski w Polsce i współpracę międzynarodową, czerpiąc z dorobku Komitetu Uczczenia Pamięci Janusza Korczaka (zał. 1946), Komitetu Korczakowskiego (pow. w 1957), a następnie Polskiego Komitetu Korczakowskiego (zał. 1972).

PSK realizuje projekty z zakresu edukacji, kultury i sztuki, wychowania i profilaktyki adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajmuje się upowszechnianiem i ochroną praw człowieka, dziecka, rozwijaniem samorządności i wychowaniem obywatelskim. Podejmuje działania rewalidacyjno-rehabilitacyjne na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, wspiera i rozwija amatorski ruch artystyczny najmłodszych. Stowarzyszenie inspiruje i inicjuje studia nad dorobkiem Janusza Korczaka, upowszechnia ich wyniki oraz współdziała z instytucjami zainteresowanymi spuścizną korczakowską i jej twórczym zastosowaniem.

Jednym z autorskich programów Stowarzyszenia jest OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE WSPÓLNIE Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ pn. "Nie wolno zostawić świata, jakim jest". Laureaci Konkursu otrzymują w nagrodę 80% kosztów realizacji projektu.

Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka zrzesza szkoły, placówki, instytucje i organizacje pozarządowe noszące imię Janusza Korczaka lub pracujące metodami korczakowskimi z dziećmi i młodzieżą. Stowarzyszenie od 2006 roku jest organizacją pożytku publicznego. Na terenie Polski tworzy federację regionalnych Kręgów Korczakowskich. Należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka (IKA), które skupia wiele różnych organizacji pozarządowych, instytucji oraz członków indywidualnych z 26 krajów. Stowarzyszenie jest członkiem Międzynarodowej Federacji Przyjaciół Dzieci oraz organizacją wspierającą Obywateli dla Edukacji OdE.

Od 2011 roku Przewodniczącą Stowarzyszenia jest Barbara Janina Sochal, która pełni również funkcje wiceprzewodniczącej Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka oraz Międzynarodowej Federacji Przyjaciół Dzieci.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.