• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Aleksandrowie Łódzkim
    KRS 0000143019

Misja:
Działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju ludzi upośledzonych umysłowo oraz aktywnego i godnego uczestnictwa tych ludzi w życiu społecznym. Pomocy rodzinom osób z upośledzeniem umysłowym.

Prowadzone działania:
Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego dla osób z upośledzeniem umysłowym w Aleksandrowie Kujawskim, w którym mieści się szkoła życia, przedszkole specjalne, grupa opiekuńcza i grupa młodzieżowa. Zagwarantowanie kompleksowej opieki rehabilitacyjno - medycznej i pedagogiczno - psychologicznej w całodziennym lub tygodniowym systemie pobytu. Utworzenie i prowadzenie Ośrodka Rekreacyjno - Rehabilitacyjnego w Zofiówce k/Lutomierska, w którym odbywają się turnusy rehabilitacyjne dla członków Koła oraz innych osób niepełnosprawnych z terenu całej Polski. Udzielanie konkretnej pomocy lub potrzebnych informacji rodzinom osób upośledzonych umysłowo dotyczących sprzętu rehabilitacyjnego, kształcenia, wychowania, opieki medycznej, psychologicznej, logopedycznej, rehabilitacji oraz wypoczynku połączonego z usprawnieniem. Organizowanie imprez integracyjnych. Nawiązywanie kontaktów z ośrodkami dla osób z upośledzeniem umysłowym w innych krajach (Dania, Niemcy, Malta).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.