• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Wolnego Handlu
    KRS 0000143026

Misja:
Propagowanie zasad wolnego rynku.

Prowadzone działania:
- Działalność edukacyjno-szkoleniowa - głównie organizacja wykładów i konferencji BEZ POTRZEBY STOSOWANIA ZASAD POLITYCZNEJ POPRAWNOŚCI oraz UCZCIWE rozpowszechnianie wiedzy (ulotki, plakaty, internet).
- Integracja społeczności lokalnych (organizacja publicznych rodzinnych pikników i turniejów).
- Współpraca z organami samorządu terytorialnego, instytucjami państwowymi i kościelnymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie celów Stowarzyszenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.