• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Absolwentów Szkoły Rolniczej w Czernichowie
    KRS 0000143111

Misja
-rzeczowa i finansowa pomoc szkole
-organizacja kursów aktywizujących dla młodzieży szkolnej
-integracja lokalnych społeczności
-współorganizacja wymiany międzynarodowej młodzieży szkolnej
-organizacja zjazdów absolwentów
-propagowanie idei Stefczykowskich

Prowadzone działania
Wszelkie działania Stowarzyszenia mają na celu ułatwienie pracy Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz pomoc uczniom tejże placówki.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.