• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wspólnota "Wiara i Światło" przy Parafii Św. Franciszka z Asyżu
    KRS 0000143245

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną lub sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz ich rodzin; ochrona praw godności i interesów jego członków oraz ochrona interesów zdrowotnych, materialnych, socjalnych i kulturalnych.

Wspólnota skupia obecnie 35 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziców, opiekunów oraz 6 osób pracujących nieodpłatnie na rzecz Stowarzyszenia. Grupa wolontariuszy działająca przy Stowarzyszeniu skupia około 32 osoby, jest to młodzież szkół średnich, gimnazjalnych i studenci. Współpracujemy ze wszystkimi szkołami średnimi i gimnazjami w naszym mieście.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.