• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Habitat for Humanity Poland"
    KRS 0000143344

Misja
Habitat for Humanity jest pozarządową, dobroczynną organizacją chrześcijańską, której głównym celem jest pomoc rodzinom niezamożnym - nie posiadającym własnego mieszkania lub mieszkającym w warunkach poniżej dopuszczalnych norm przyjętych w danym kraju - w zbudowaniu własnego skromnego, prostego i dostępnego finansowo mieszkania.
Działanie Habitat for Humanity jest jedną z dróg poradzenia sobie z problemem ubóstwa mieszkaniowego, które w Polsce dodatkowo przejawia się pod postacią "ukrytej bezdomności".

Prowadzone działania
Uniwersalne przesłanie Habitat for Humanity skierowane jest do każdego. Budowa domów dla potrzebujących jest przejawem solidarności ze zwykłymi ludźmi oraz platformą porozumienia dla wszystkich - bez względu na religię, narodowość, czy status społeczny. Habitat for Humanity stwarza możliwość pracy wolontariackiej, gdzie ludzie jednoczą się, aby zrealizować wspólny cel, a rodziny biorące udział w programie budowlanym otrzymują możliwość zbudowania domów własną pracą.
Habitat for Humanity poprzez realizację swoich projektów oferuje zarówno doskonałą platformę dla firm do spotkań integracyjnych, jak również kieruje się do osób bezrobotnych stwarzając możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w dziedzinie budownictwa, finansów, promocji, zdobywania funduszy etc.
Beneficjantami pomocy Habitat for Humanity są przede wszystkim osoby, które nie mają mieszkania lub mieszkają w warunkach poniżej dopuszczalnych norm przyjętych w danym kraju. Niskie zarobki uniemożliwiają im samodzielne rozwiązanie problemu mieszkaniowego (brak zdolności kredytowych).
W Polsce pomoc kierowana jest do osób, których dochody kształtują się poniżej 75% średniego dochodu na rodzinę w danym regionie. Muszą one jednak posiadać finansową możliwość spłacania nieoprocentowanego kredytu, którego wysokość równa się kosztom inwestycji, czyli budowy ich mieszkania.
Osoby, które chcą otrzymać pomoc Habitat for Humanity muszą wyrazić gotowość do partnerstwa w budowaniu swojego mieszkania i mieszkań innych rodzin habitatowskich.
Habitat for Humanity udziela pomocy wszystkim bez względu na płeć, pochodzenie, rasę, wyznanie oraz doświadczenie życiowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.