• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa "Stanica"
    KRS 0000143534

Misja:
Krzewienie tradycyjnego wychowania morskiego i żeglarskiego poprzez upowszechnianie wiedzy i kultury marynistycznej. Działanie na rzecz integracji, rehabilitacji oraz wszechstronnego rozwoju osób niepełnosprawnych. Kształtowanie właściwych zachowań dzieci i młodzieży w obcowaniu z przyrodą ze szczególnym uwzględnieniem problemów ochrony środowiska. Organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych, kursów i szkoleń oraz tworzenie sekcji i komisji do określonych zadań.

Prowadzone działania:
Prowadzenie szkoleń i organizacja wypoczynku dla osób prywatnych, młodzieży szkół podstawowych i średnich oraz współpraca z drużynami wodnymi ZHP.
Organizacja rejsów śródlądowych i morskich dla członków stowarzyszenia. Działania na rzecz środowiska lokalnego i powiatowego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.