• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie
    KRS 0000143853

Misja:
Wspieranie działalności Zamku Królewskiego w Warszawie. Upowszechnianie jego działalności.

Prowadzone działania:
Pozyskiwanie środków finansowych na: zakupy muzealiów, organizowanie wystaw, koncertów, działalność wydawniczą, warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.