• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Przyjaciele"
    KRS 0000143890

Fundacja "Przyjaciele" jest jedyna w kraju Organizacją Pożytku Publicznego kształcącą wokalnie osoby niepełnosprawne.

Otaczamy opieką niepełnosprawnych twórców kultury polskiej (wokalistów, muzyków, poetów).

Nasze działania koncentrują się na szukaniu i rozwijaniu talentów w tym środowisku. Odróżnia nas to od innych organizacji, które skupiają się przede wszystkim na pomocy osobom niepełnosprawnym w podnoszeniu ich standardu życia, w zakresie poszukiwania pracy, wsparcia psychologicznego itp.

Nasza organizacja pozwala utalentowanym osobom na rozwijanie ich umiejętności i stara się, aby na równych prawach uczestniczyli w konkursach, przeglądach, festiwalach krajowych i zagranicznych, aby występowali wraz, a nie u boku pełnosprawnych kolegów.

Wspiera ich przez organizowanie warsztatów wokalno-muzycznych z udziałem najlepszej kadry specjalistów .Każde warsztaty wieńczy koncert z udziałem podopiecznych i gwiazd polskiej estrady. Przez cały rok Fundacja pełni rolę menadżera promującego swoich podopiecznych na różnego rodzaju spotkaniach muzycznych w szkołach , kościołach oraz aresztach śledczych w ramach resocjalizacji dla osadzonych.

Nadrzędnym celem jest stworzenie artystom nowego, własnego repertuaru, łącznie z nagraniem materiału w profesjonalnym studiu radiowym . Staramy się zmienić obraz niepełnosprawnego wykonawcy śpiewającego cudze przeboje w pełnowartościowego artystę, który wykonuje napisane i skomponowane dla niego utwory.

Ideą naszego przedsięwzięcia jest oparcie się na możliwościach a nie ograniczeniach osób z dysfunkcjami.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.